ALLIN > חדשות > חדשות העיר > דירוג דן אנד ברדסטריט קובע: כפר סבא במקום השני בארץ

דירוג דן אנד ברדסטריט קובע: כפר סבא במקום השני בארץ

דירוג דן אנד ברדסטריט קובע: כפר סבא במקום השני בארץ

כפר סבא ממשיכה להוביל בסקרי ערים שעורכות חברות מובילות וגופי מדיה מובילים. בדירוג "דן אנד ברדסטריט", חברה מובילה וותיקה בארץ ובעולם בתחום המידע העסקי, כפר סבא העפילה למקום ה- 2 בקטגורית הערים הבינוניות בה היא מתמודדת. יש לציין כי באותו הדירוג אשתקד העפילה כפר סבא למקום ה- 5 בלבד, הנתון של השנה הנוכחית מהווה התקדמות משמעותית.

למקום הראשון בקטגורית הערים הבינונית, שמספר תושביהן בין 50-200 אלף תושבים, הגיעה עיריית הרצליה, ומיד אחריה במקום השני מדורגת כפר סבא. הדירוג בוצע על פי חמישה משתנים: שיעור הגירעון בתקציב הרגיל (או עודף), שיעור גביית הארנונה, שיעור המענקים מסך התקציב הרגיל, דירוג סוציו־אקונומי והיחס בין מספר התושבים לעסקים.

דירוג הרשויות המקומיות נערך על ידי "דן אנד ברדסטריט" בכל שנה. הדירוג מפריד בין הערים גדולות, הערים הבינוניות והערים הקטנות מתוך ההבנה שלכל עיר בהתאם לגודל יש את המאפיינים שלה. כמו כן, במסגרת הדירוג נבדקו ההבדלים בין הערים מבחינת החתך הגיאוגרפי.

איתי צחר, מנכ"ל העירייה, "העלייה בדירוג הנה הודות לעבודה מאומצת ומקצועית של רבים בעירייה, עובדים ומנהלים אשר מדי יום פועלים לשפר את השירות העירוני, להתנהל במקצועיות מרבית ולהקפיד על כללי מינהל תקין והתנהגות כלכלית אחראית. אנו פועלים להטמעת תרבות של מצוינות וניהול באמצעות תכניות סדורות ומדדים מתמידים בהם אנו בוחנים את עצמנו וכאשר מתקבל לכך אישור של גורם חיצוני ונייטרלי הדבר משמח ביותר ומאשר לנו כי אנו פועלים בכיוון הנכון. אני מודה לשגיא רוכל, גזבר העירייה על ניהול המינהל הכספי בצורה מקצועית, שקולה ואחראית".

מאת: מערכת אול אין | איור המחשה: freepic

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט