ALLIN > חדשות > יש לכם רעיון למיזם סביבתי קהילתי חדש? לנו יש מימון…

יש לכם רעיון למיזם סביבתי קהילתי חדש? לנו יש מימון…

יש לכם רעיון למיזם סביבתי קהילתי חדש?  לנו יש מימון…

עיריית כפר סבא והמשרד להגנת הסביבה יוצאים יחד בקול קורא, שמטרתו לעודד פעילות תושבים במרחב הציבורי לשיפור איכות החיים והסביבה.

חמש קבוצות מאורגנות של תושבים שיעמדו באמות מידה, שנקבעו מראש, יוכלו לקבל תקצוב של 20,000 ₪ וליווי מקצועי של בעלי תפקידים שונים מטעם העירייה.

קול קורא זה פונה לקבוצות תושבים הפועלות לפחות שנתיים ברשות ומוכרות לעיריית כפר סבא

בין תנאי הסף להגשת הקול הקורא-  היוזמה המוגשת  צריכה להיות יוזמה חדשה שלא נתמכה בעברהפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי ועוד. בתהליך הבחירה כמה שלבים וההצעות הרלוונטיות יובאו לצוות שופטים שיכלול נציגים מהעירייה ומהמשרד להגנת הסביבה. בסיום יוכרזו חמשת הקבוצות הזוכות.

אלה דנון מנהלת אגף קיימות וחדשנות מוסיפה כי, "בעיר כפר סבא ישנו מספר גדול של תושבים בעלי מודעות סביבתית וחברתית גבוהה והעיר ידועה גם ביוזמות ההתנדבותיות של תושביה במגוון רחב של תחומי עשייה. אנו פונים לתושבים ומזמינים אותם לקחת חלק בקול הקורא ולקבל מימון לתוכניות חברתית שלהם".

לפרטים והבהרות נוספות בנוגע לקול קורא זה יש לפנות לקרן שטרית באלי, רכזת קהילה באגף קיימות וחדשנות  kerensb@ksaba.co.il

פרטי הקול קורא: https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Kol_Kore_1018c.pdf  

מאת: מערכת אול אין | לוגו: אתר המשרד להגנת הסביבה

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט