ALLIN > חדשות > חדשות בשרון > כפר סבא אירחה את ישיבתה הראשונה של מועצת אשכול השרון

כפר סבא אירחה את ישיבתה הראשונה של מועצת אשכול השרון

כפר סבא אירחה את ישיבתה הראשונה של מועצת אשכול השרון

עיריית כפר סבא אירחה השבוע את ישיבת מועצת אשכול השרון הראשונה בה נכחו הרשויות השכונות: רעננה, טייבה, כפר ברא, כפר קאסם, מועצה מקומית קדימה צורן וקלנסווה. הפגישה התקיימה במסגרת תכנית של משרד הפנים להקמת אשכולות אזוריים, במטרה ליצור שותפויות בין רשויות שכנות, לייעל את השירותים לתושב מתוך ראייה כלל אזורית המחויבת לפתרון חלק מהבעיות איתם מתמודדות הרשויות. במהלך פגישה זו בחרו נציגי הרשויות את מנכ"ל עיריית כפר סבא ליו"ר מועצת האשכול.

בשלב ראשון יתמקדו הרשויות בבעיות שונות בנושאי איכות הסביבה וכן בנושא בטחון וחירום – נושאים בהם שיתוף פעולה אזורי יוכל לתרום לכל אחת מהרשויות.

נזכיר כי הפגישה מגיעה על רקע בקשה שהגישו הרשויות המדוברות על מנת להתאחד לאשכול השרון. במסגרת הגשת הבקשה נדרשו הרשויות לכתוב מצע אסטרטגי לפעילות האשכול, שכולל: חזון לפיתוח אזורי ושיתופי פעולה, מיפוי ראשוני של שיתופי פעולה קודמים וזיהוי התחומים האסטרטגיים המרכזיים לפעילות אזורית ולשיתופי פעולה. לאחר מכן, אישר משרד הפנים את הקמת האשכול.

אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות החברות בו. האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות מקומיות במטרה: להביא לאספקה משותפת ויעילה של שירותים מוניציפאליים, לשפר את איכות חיי התושבים וייעול השירות הניתן, הנגשת שירותים חדשים ומותאמים ופיתוח איזורי.

איתי צחר, מנכ"ל עיריית כפר סבא, מסר: "אתגרים שונים במרחב המוניצפלי חורגים מגבולות העיר ושיתוף פעולה אזורי הנו יתרון. למשל בנושאי איכות הסביבה, היערכות לחירום ומן הסתם בנושאים תכנוניים, תחבורתיים ועוד. לימוד מעמיתינו באזור יוכל להביא אף הוא לשיפור בתהליכים השונים אותם אנו מבצעים. אני מברך את שותפיי למועצת אשכול השרון, ומקווה לקשר פורה בין הרשויות".

מאת: מערכת אול אין | צילום: דוברות עיריית כפ"ס

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט