ALLIN > חינוך ונוער > חינוך > עיריית כפר סבא מובילה חדשנות פדגוגית

עיריית כפר סבא מובילה חדשנות פדגוגית

עיריית כפר סבא מובילה חדשנות פדגוגית

עיריית כפר סבא, בהובלת אגף החינוך בניהולה של אורלי פרומן, מקיימת שיתוף פעולה פורה עם רשת בתי הספרHTH שבארה"ב זו השנה השנייה. במסגרת זו, התקיים לאחרונה מפגש פורה כחלק מתהליך כלל עירוני שבה העיר כפר סבא מגויסת להטמעת חדשנות פדגוגית עבור כלל תלמידי בתי הספר והתאמתם למאה ה- 21.

במפגש שהתקיים בספריית חטיבת הביניים "בר לב" התארחו מורים מסאן דייגו יחד עם צוות אגף החינוך העירוני, מנהלים מורים ותלמידים. במסגרת זו, הציגה המשלחת מארצות הברית את עקרונות השיטה שפיתחו, צוות בית הספר הציג את הפרקטיקות המונהגות בו ולאחר מכן התקיימו סדנאות עבודה בהן התנסו בבניית פרויקטים.

חשוב לציין כי רשת בתי הספר HTH בארצות הברית זיקקה 4 עקרונות ליבה פדגוגיים בהם: שיווין הזדמנות, יחס אישי, עבודה אותנטית ותכנון המבוסס על שיתופיות. את עקרונות אלה הציגו במסגרת המפגש הלימודי. חשוב לציין כי עיריית כפר סבא משקיעה משאבים רבים לפיתוח תוכניות לימוד ומגמות טכנולוגיות ומתקדמות, מעודדת את הצוותים החינוכיים לחדשנות, בפיתוח מרחבי למידה חדשניים המתאימים למאה ה- 21 ועוד.

אורלי פרומן, מנהלת אגף החינוך, "המפגש היה משמעותי, מלמד ומהנה הן עבור המנהלים והמורים והן עבור התלמידים שעבדו זה לצד זה וקיימו שיח משותף בתכנון תוצרי הלמידה. כפר סבא עושה עוד צעד להוביל את תלמידי העיר למיצוי הפוטנציאל הלימודי, החברתי והרגשי שלהם".

מאת: מערכת אול אין | צילום: דוברות העירייה

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט